Urząd Lotnictwa Cywilnego

  • Web design/ Wdrożenie / Joomla / Custumowe moduły

Bazinga Studio

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego, statków powietrznych i kwalfikacje personelu lotniczego

Bazinga Studio

Do naszych obowiązków należało przygotowanie nowej warstwy wizualnej

Wdrożenie w oparciu o Joomla wraz z migracją bazy danych

Bazinga Studio
Bazinga Studio

Czytelna prezentacja podstrony Urzędu

Mapa delegatur terenowych wraz z modułem stryktury organizacyjnej

Bazinga Studio
Bazinga Studio

Nowy serwis jest dopasowany do potrzeb użytkowników pod kątem usług i zadań Urzędu

Struktura strony zbudowana w oparciu o zasadę trzech kliknięć celem jest użyteczności

Bazinga Studio
Bazinga Studio
Bazinga Studio
Bazinga Studio
Bazinga Studio
Loading …