Primavega

  • Web design / Wordpress / katalog produktów

Bazinga Studio

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega
pow­stała w 2012 ro­ku

W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, a za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci w Pol­sce.

Bazinga Studio

Naszym zadaniem było odświeżenie wizerunku w myśl nowej identyfikacji wizualnej

Angażujący hero slider służący do promocji nowych produktów w gamie marki

Bazinga Studio
Bazinga Studio

Uporządkowana prezentacja katalogu produktów

Jasne tonacje ilustrujące nową linię produktów

Bazinga Studio

Intuicyjny mechanizm aplikowania online

Odświeżenie układu prezentacji wydarzeń

Bazinga Studio
Bazinga Studio
Loading …