Muzeum Historii Polski

  • WEB

  • Typografia

  • UX

  • e-commerce

Bazinga Studio

Platforma w służbie edukacji i multimediów.
Interaktywna brama do historii.

Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną,
przyczynia się do rozwijania się obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat.
Przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów
obywatelskich, walki o wolność i niepodległość.

Bazinga Studio

Nawigacja i WCAG
Odwiedzaj codziennie, odwiedzaj mobilnie.

Zaczęliśmy od poprawienia nawigacji, wdrożenia nowoczesnych mechanizmów wyszukiwania oraz dostosowania
strony do potrzeb osób niepełnosprawnych, co było niełatwym zadaniem z uwagi na wykluczające się kwestie nowoczesnej
technologii w kontrze do użyteczności i założeń WCAG.

Bazinga Studio

Dzięki analizie przedwdrożeniowej, udało się symultanicznie
projektować kluczowe moduły.
Rozsądna synergia tradycyjnych i cyfrowych rozwiązań.

Bazinga Studio

Mnogość funkcji i rozwiązań.

Interaktywne wystawy, dział edukacji, kalendarium wydarzeń,
MUZ TV via YouTube API, e-commerce, składające
się na bazę wiedzy historycznych wydarzeń.

Projektując nowy serwis przyświecał nam jeden cel
- ma być czytelnie i prosto, zapewniając jednocześnie
niestereotypową formę i rozwiązania.

Nagroda i wyróżnienie Muzeum Widzialne

Przygotowanie koncepcji, typografia, wdrożenie, bieżące wsparcie techniczne, kreatywne i strategiczne projektu.
Nasze działania przyczyniły się do przyznania II nagrody w kategorii serwis internetowy
w konkursie 'Muzuem Widzialne', organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa.

Loading …